Author(s): Pradeep Kumar Patel, Keerthy H. S, Mukesh Sharma, Malay Paul, Sowmya T. P

Email(s): patelpradeep12312345@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5675.2023.00048

Address: Pradeep Kumar Patel*, Keerthy H. S, Mukesh Sharma, Malay Paul, Sowmya T. P
Department of Pharmaceutics, Mallige College of Pharmacy, Bangalore – 560090.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 4,     Year - 2023


Cite this article:
Pradeep Kumar Patel, Keerthy H. S, Mukesh Sharma, Malay Paul, Sowmya T. P. Oral Dispersible Tablet: A Review. Asian Journal of Pharmaceutical Analysis. 2023; 13(4):298-2. doi: 10.52711/2231-5675.2023.00048
Recomonded Articles:

Author(s): Asha M. Jagtap, Sudhir R. Kaulage, Shivam S. Kanse, Vishal D. Shelke, Akshata S. Gavade, Ganesh B. Vambhurkar, Rohit R. Todkar, Vidya N. Dange

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00035.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Suraj J. Patil, Shivani D. Patil, Pratibha B. Patil, Pranali S. Patil, Ganesh B. Vambhurkar, Indryani D. Raut

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00040.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan R. Vakhariya, Swati Talokar, Archana R. Dhole, S.K. Mohite, C.S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin A. Gaikwad, Abhishek S. Pujari, Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00024.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Duggi Adilakshmi, Abdul Saleem Mohammad, Nuha Rasheed, Kathula Umadevi, Chandana Pasupuleti

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00025.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Gajanan Darwhekar, Priya Jain, Dinesh Kumar Jain, Gaurav Agrawal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Krishna Kondragunta. V, Karuppuraj. V, Perumal. K

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chandana Pasupuleti, Abdul Saleem Mohammad, Nuha Rasheed, Kathula Umadevi, Duggi Adilakshmi

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00026.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Gautam R. Ramraje, Sumesh D. Patil, P. H. Patil, Amol R. Pawar

DOI: 10.5958/2231-5675.2020.00041.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Punam S. Desai, Rajeshwar V. Chavan, Nikita B. Amane, Sanmati D. Shete, Archana R. Dhole

DOI: 10.5958/2231-5675.2019.00040.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad, Hajera Hafeez, Seema Farheen

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00028.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Dibyajyoti Saha, Swati Paul

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dr. Bharti Ahirwar

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 


Recent Articles
Tags