Author(s): Narendra Patil, Ketan Patil, Sharangouda J. Patil

Email(s): rxnbpatil@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5675.2022.00045

Address: Narendra Patil1*, Ketan Patil1, Sharangouda J. Patil2
1Department of Pharmacology/Pharmaceutics, KVPS Institute of Pharmaceutical Education, Boradi.
2Department of Zoology, NMKRV College of Women, Bengaluru.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 4,     Year - 2022


Cite this article:
Narendra Patil, Ketan Patil, Sharangouda J. Patil. Nucleic Acid Analytical Techniques - Current era of Development Perspectives in Diagnosis Field. Asian Journal of Pharmaceutical Analysis. 2022; 12(4):271-0. doi: 10.52711/2231-5675.2022.00045
Recomonded Articles:

Author(s): K. Pramod, Shahid H. Ansari, Javed Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita R. Indalkar, Aloorkar N.H.

DOI: 10.5958/2231-5675.2015.00028.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Suraj J. Patil, Shivani D. Patil, Pratibha B. Patil, Pranali S. Patil, Ganesh B. Vambhurkar, Indryani D. Raut

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00040.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Paras Virani, Rajanit Sojitra, Hasumati Raj, Vineet Jain

DOI: 10.5958/2231-5675.2015.00025.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan R. Vakhariya, Swati Talokar, Archana R. Dhole, S.K. Mohite, C.S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Amitkumar J. Vyas, Jayshree P. Godhaniya, Ajay I. Patel, Ashok B. Patel, Nilesh K. Patel, Alpesh Chudasama, Sunny R. Shah

DOI: 10.52711/2231-5675.2021.00028         Access: Open Access Read More

Author(s): Shinde Ganesh S., P. S. Rao, R. S. Jadhav, Piyusha Kolhe, Diksha Athare

DOI: 10.5958/2231-5675.2021.00009.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Hamid Khan, Mushir Ali, Alka Ahuja, Javed Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sharmin Reza Chowdhury, Mahfuza Maleque, Mahbubul Hoque Shihan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Pramod, Shahid H. Ansari, Javed Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Srinivasa Reddy, Nirmala Nayak, Imran Ahmed, Licto Thomas, Arindam Mukhopadhyay, Saral Thangam

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00014.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Samer Housheh, Saleh Trefi, M. Fawaz Chehna

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanga Rangasamy, Vadakkenchery Salimudheen Hansiya, Palanisamy Uma Maheswari, Thamburaj Suman, Natesan Geetha

DOI: 10.5958/2231-5675.2019.00014.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Gajanan Darwhekar, Priya Jain, Dinesh Kumar Jain, Gaurav Agrawal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Narmada, P.V. Murali Krishna, Shaik Mohammad Yusuf, B. Ranganayakulu, K. Uday Praveen, P. Raja Abhilash

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 


Recent Articles
Tags