Author(s): Arun Maruti Kashid, Pranali Prakash Polshettiwar, Kshitija Maruti Bhosale

Email(s): arunkashid2006@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5675.2022.00028

Address: Arun Maruti Kashid1*, Pranali Prakash Polshettiwar2, Kshitija Maruti Bhosale2
1Department of Pharmaceutical Chemistry, Sinhgad Institute of Pharmacy, Narhe, Pune, Maharashtra, India – 41.
2Department of Pharmaceutical Quality Assurance, Sinhgad Institute of Pharmacy, Narhe, Pune, Maharashtra, India – 41.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 3,     Year - 2022


Cite this article:
Arun Maruti Kashid, Pranali Prakash Polshettiwar, Kshitija Maruti Bhosale. Analytical Method Development and Validation of Teriflunomide Active Pharmaceutical Ingredient by RP-UHPLC. Asian Journal of Pharmaceutical Analysis. 2022; 12(3):166-2. doi: 10.52711/2231-5675.2022.00028
Recomonded Articles:

Author(s): Asha M. Jagtap, Sudhir R. Kaulage, Shivam S. Kanse, Vishal D. Shelke, Akshata S. Gavade, Ganesh B. Vambhurkar, Rohit R. Todkar, Vidya N. Dange

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00035.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayur N. Ghotkar, Shubham S. Kharade, Rushikesh S. Chavan, Ranjit S. Jadhav, Nisha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00033.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jaya Preethi P., Padmini K., Srikanth J., Lohita M., Swetha K., Vengal Rao P.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ulhas Balkrishna Hadkar, Asavari Sameer Hadkar

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00004.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipti G. Phadtare, Pawar Amol R, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00019.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): Sushil D. Patil, Sunil V. Amurutkar, C.D. Upasani

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00030.2         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Pramod, Shahid H. Ansari, Javed Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Krishnamoorthy, C. Diana Priyadarshini, R. Senthamarai

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sushil D. Patil, Sayali K. Chaure, Maswood Ahmed Hafizur Rahman, Prajkta U. Varpe, Sanjay Kshirsagar.

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00004.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Shobha Rani G, Lohita M, Jaya Preethi P, Madhavi R, Sunisitha B, Mounika D

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kirthi A, Shanmugam R, Mohana Lakshmi S , Ashok Kumar CK, Padmini K, Shanti Prathyusha M, Shilpa V

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hamid Khan, Javed Ali

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00020.5         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 

Popular Articles


Recent Articles
Tags