Author(s): Dhanavath Mamata, Srinu Naik Sapavatu

Email(s): mamatadhanavath@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5675.2022.00019

Address: Dhanavath Mamata1*, Srinu Naik Sapavatu2
1Department of Pharmacy, University College of Technology, Osmania University, Hyderabad, Telangana, India, 500007.
2Department of Chemical Engineering, University College of Technology, Osmania University, Hyderabad, Telangana, India, 500007.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 2,     Year - 2022


Cite this article:
Dhanavath Mamata, Srinu Naik Sapavatu. RP-HPLC method for swift analysis of Lamivudine and Dolutegravir in formulation, stability studies. Asian Journal of Pharmaceutical Analysis. 2022; 12(2):105-0. doi: 10.52711/2231-5675.2022.00019
Recomonded Articles:

Author(s): Dipti G. Phadtare, Pawar Amol R, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00019.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): Sushil D. Patil, Sunil V. Amurutkar, C.D. Upasani

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00030.2         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Pramod, Shahid H. Ansari, Javed Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Krishnamoorthy, C. Diana Priyadarshini, R. Senthamarai

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sushil D. Patil, Sayali K. Chaure, Maswood Ahmed Hafizur Rahman, Prajkta U. Varpe, Sanjay Kshirsagar.

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00004.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Kirthi A, Shanmugam R, Mohana Lakshmi S , Ashok Kumar CK, Padmini K, Shanti Prathyusha M, Shilpa V

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shobha Rani G, Lohita M, Jaya Preethi P, Madhavi R, Sunisitha B, Mounika D

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hamid Khan, Javed Ali

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00020.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Pinaz A. Kasad, K.S. Muralikrishna

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mansi J. Chaudhari, Suraj R. Chaudhari, Shailesh S. Chalikwar, Atul A. Shirkhedkar

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00008.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Khushboo Patel*, Dhara Patel, Jaya Dwivedi, Priyanka Newal, Dhananjay Meshram

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00039.4         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Thangabalan, M. Salomi, N. Sunitha, S. Manohar Babu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Paras Virani, Rajanit Sojitra, Hasumati Raj, Vineet Jain

DOI: 10.5958/2231-5675.2015.00025.3         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 

Popular Articles


Recent Articles
Tags