Author(s): Amar V. Desai, Aishwarya P. Bhosale, Rajanikant Ghotane

Email(s): aishubhosale1010@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5675.2021.00007.7

Address: Amar V. Desai*, Aishwarya P. Bhosale, Rajanikant Ghotane
Ashokrao Mane College of Pharmacy, Pethvadgaon, Dist – Kolhapur, Maharashtra, India – 416112.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 1,     Year - 2021


Cite this article:
Amar V. Desai, Aishwarya P. Bhosale, Rajanikant Ghotane. Flamingo Flower as Natural pH Indicator. Asian J. Pharm. Ana. 2021; 11(1):38-40. doi: 10.5958/2231-5675.2021.00007.7
Recomonded Articles:

Author(s): Rohit R. Todkar, Pallavi B. Patil, Ganesh B. Vambhurkar, Asha M. Jagtap

DOI: 10.5958/2231-5675.2019.00002.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohit M. Jamdar, Mayur N. Ghotkar, Rohit R. Mahajan, Ranjit S. Jadhav, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5675.2019.00017.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Akshata S. Gavade, Manohar D. Kengar, Nisha M. Jagtap, Omkar A. Patil

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00025.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Nayana Pimpodkar, Sanobar Shikalgar, Namdeo Shinde, Savita Bhise, Bhagyashree Surve

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rushikesh M. Birajdar, Chandrakant S. Magdum, Shrinivas K. Mohite, Asma D. Ambekari, Smita R. Patil, Ganesh B. Vambhurkar, Sandeep R. Kane.

DOI: 10.5958/2231-5675.2020.00008.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Amar V. Desai, Aishwarya P. Bhosale, Rajanikant Ghotane

DOI: 10.5958/2231-5675.2021.00007.7         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 


Recent Articles
Tags