Author(s): W. D. Ratnasooriya, R. N. Pathirana, R. N. N. Gamage, K. B. Hasanthi, S. K. Hettihewa

Email(s): rnngamage@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00012.1

Address: W. D. Ratnasooriya1, R. N. Pathirana1, R. N. N. Gamage1*, K. B. Hasanthi1, S. K. Hettihewa2
1Department of Basic Sciences, Faculty of Allied Health Sciences, General Sir John Kotelawala Defence University, Werahera, Sri Lanka.
2Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Ruhuna, Karapitiya, Sri Lanka.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 8,      Issue - 2,     Year - 2018


Cite this article:
W. D. Ratnasooriya, R. N. Pathirana, R. N. N. Gamage, K. B. Hasanthi, S. K. Hettihewa. In vitro sunscreen activity of Methanolic root extract of a Sri Lankan grass Heteropogon contortus. Asian J. Pharm. Ana. 2018; 8(2):65-68. doi: 10.5958/2231-5675.2018.00012.1
Recomonded Articles:

Author(s): W. D. Ratnasooriya, R. N. Pathirana, R. N. N. Gamage, K. B. Hasanthi, S. K. Hettihewa

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00012.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanga Rangasamy, Vadakkenchery Salimudheen Hansiya, Palanisamy Uma Maheswari, Thamburaj Suman, Natesan Geetha

DOI: 10.5958/2231-5675.2019.00014.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Gajanan Darwhekar, Priya Jain, Dinesh Kumar Jain, Gaurav Agrawal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.B. Patil, V.V. Patil, D.S. Ghodke, M.S. Kondawar, N.S. Naikwade, C.S. Magdum

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Akhilesh Gupta, Jaydeep Singh Yadav, Swati Rawat , Mayuri Gandhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Krishna Kondragunta. V, Karuppuraj. V, Perumal. K

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Amruta S. Kadam, Nayana V. Pimpodkar, Puja S.Gaikwad, Sushila D. Chavan.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Akhilesh Gupta, Swati Rawat, Mayuri Gandhi, Jaydeep Singh Yadav

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vijaya Vichare, Pallavi Suryawanshi, Jyoti Bhosale , Shashikant Dhole

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shom Prakash Kushwaha, Sunil Kumar Rawat, Pavan Kumar, Abhishek , Kishu Tripathi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shiv Kumar Gupta, Anuradha Singh, Babita Kumar, Bharti Sharma

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00018.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Pankaj Savani, Sudhanshu Chauhan, Vineet Jain, Hasumati Raj, Sagar Patel

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00015.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Akhilesh Gupta, Swati Rawat, Arun Pandey

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shivani Watak, Swati S. Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vignesh Balaji. E, Tamil Selvan. A, Srinivasan. A, Nandhini. S

DOI: 10.5958/2231-5675.2019.00023.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Santosh V. Gandhi, Parag L. Khairnar1, Atul P. Chaudhari

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00001.7         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 


Recent Articles
Tags