Author(s): Kirthi A, Shanmugam R, Mohana Lakshmi S, Ashok Kumar CK, Padmini K, Shanti Prathyusha M, Shilpa V

Email(s): kirthi.arreddula@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Kirthi A1*, Shanmugam R1, Mohana Lakshmi S2 , Ashok Kumar CK2, Padmini K3, Shanti Prathyusha M1, Shilpa V1
1Department of Pharmaceutical Analysis, Sree Vidyanikethan College of Pharmacy, Tirupati-517102, Andhra Pradesh, India.
2Department of Pharmacognosy, Sree Vidyanikethan College of Pharmacy, Tirupati-517102, Andhra Pradesh, India.
2Department of Pharmaceutical Chemistry, Sree Vidyanikethan College of Pharmacy, Tirupati-517102, Andhra Pradesh, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 6,      Issue - 4,     Year - 2016


Cite this article:
Kirthi A, Shanmugam R, Mohana Lakshmi S , Ashok Kumar CK, Padmini K, Shanti Prathyusha M, Shilpa V. Analytical Method Development and Validation of a Stability-indicating RP-HPLC Method for the Analysis of Danazol in Pharmaceutical Dosage Form. Asian J. Pharm. Ana. 2016; 6(4): 227-234.
Recomonded Articles:

Author(s): Dipti G. Phadtare, Pawar Amol R, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00019.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): Sushil D. Patil, Sunil V. Amurutkar, C.D. Upasani

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00030.2         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Pramod, Shahid H. Ansari, Javed Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Krishnamoorthy, C. Diana Priyadarshini, R. Senthamarai

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hamid Khan, Javed Ali

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00020.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shobha Rani G, Lohita M, Jaya Preethi P, Madhavi R, Sunisitha B, Mounika D

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sushil D. Patil, Sayali K. Chaure, Maswood Ahmed Hafizur Rahman, Prajkta U. Varpe, Sanjay Kshirsagar.

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00004.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Kirthi A, Shanmugam R, Mohana Lakshmi S , Ashok Kumar CK, Padmini K, Shanti Prathyusha M, Shilpa V

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pinaz A. Kasad, K.S. Muralikrishna

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita R. Indalkar, Aloorkar N.H.

DOI: 10.5958/2231-5675.2015.00028.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Mansi J. Chaudhari, Suraj R. Chaudhari, Shailesh S. Chalikwar, Atul A. Shirkhedkar

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00008.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Santosh Gada, Anand Kumar Y, Saritha, C. Mallikarjuna Setty

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00036.4         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 

Popular Articles


Recent Articles
Tags