Author(s): Jaya Preethi P., Padmini K., Srikanth J., Lohita M., Swetha K., Vengal Rao P.

Email(s): jayapeesa@gmail.com

DOI: Not Available

Address: A Review on Herbal Shampoo and Its Evaluation Jaya Preethi P.*, Padmini K., Srikanth J., Lohita M., Swetha K., Vengal Rao P.
Department of Pharmacy, Sree Vidyanikethan College of Pharmacy, Sri Sainath Nagar, Tirupati-517102.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 4,     Year - 2013


Cite this article:
Jaya Preethi P., Padmini K., Srikanth J., Lohita M., Swetha K., Vengal Rao P. A Review on Herbal Shampoo and Its Evaluation. Asian J. Pharm. Ana. 3(4): Oct. - Dec. 2013; Page 153-156.
Recomonded Articles:

Author(s): Asha M. Jagtap, Sudhir R. Kaulage, Shivam S. Kanse, Vishal D. Shelke, Akshata S. Gavade, Ganesh B. Vambhurkar, Rohit R. Todkar, Vidya N. Dange

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00035.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayur N. Ghotkar, Shubham S. Kharade, Rushikesh S. Chavan, Ranjit S. Jadhav, Nisha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00033.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jaya Preethi P., Padmini K., Srikanth J., Lohita M., Swetha K., Vengal Rao P.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Krishnamoorthy, C. Diana Priyadarshini, R. Senthamarai

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shobha Rani G, Lohita M, Jaya Preethi P, Madhavi R, Sunisitha B, Mounika D

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sushil D. Patil, Sayali K. Chaure, Maswood Ahmed Hafizur Rahman, Prajkta U. Varpe, Sanjay Kshirsagar.

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00004.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Suraj J. Patil, Shivani D. Patil, Pratibha B. Patil, Pranali S. Patil, Ganesh B. Vambhurkar, Indryani D. Raut

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00040.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Mansi J. Chaudhari, Suraj R. Chaudhari, Shailesh S. Chalikwar, Atul A. Shirkhedkar

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00008.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Santosh Gada, Anand Kumar Y, Saritha, C. Mallikarjuna Setty

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00036.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Saroj Kumar Raul, Gopal Krishna Padhy, Pramudula Ramya Krishna, Boddu Uma Madhu Priya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Khushboo Patel*, Dhara Patel, Jaya Dwivedi, Priyanka Newal, Dhananjay Meshram

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00039.4         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Subramanya Raj Urs, Bindu M., Ramyashree D., Sowmya K. N.

DOI: 10.5958/2231-5675.2020.00034.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Paras Virani, Rajanit Sojitra, Hasumati Raj, Vineet Jain

DOI: 10.5958/2231-5675.2015.00025.3         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 


Recent Articles
Tags