Author(s): Somsubhra Ghosh, V. Laxmi Prasanna, B. Sowjanya, P. Srivani, M. Alagaraja, David Banji

Email(s): somsubhraghosh@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Somsubhra Ghosh1*, V. Laxmi Prasanna1, B. Sowjanya1, P. Srivani1, M. Alagaraja1, Dr. David Banji1
Nalanda College of Pharmacy, Nalgonda, Andhra Pradesh – 508001, India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 1,     Year - 2013


Cite this article:
Somsubhra Ghosh, V. Laxmi Prasanna, B. Sowjanya, P. Srivani, M. Alagaraja, David Banji. Inductively Coupled Plasma –Optical Emission Spectroscopy: A Review. Asian J. Pharm. Ana. 3(1): Jan.-Mar. 2013; Page 24-33.
Recomonded Articles:

Author(s): Asha M. Jagtap, Sudhir R. Kaulage, Shivam S. Kanse, Vishal D. Shelke, Akshata S. Gavade, Ganesh B. Vambhurkar, Rohit R. Todkar, Vidya N. Dange

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00035.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Paras Virani, Rajanit Sojitra, Hasumati Raj, Vineet Jain

DOI: 10.5958/2231-5675.2015.00025.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Saroj Kumar Raul, Bukkuru Spandana, Patibandla Sameera, Vegiraju Vikitha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shobha Rani G, Lohita M, Jaya Preethi P, Madhavi R, Sunisitha B, Mounika D

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Saroj Kumar Raul, Gopal Krishna Padhy, Pramudula Ramya Krishna, Boddu Uma Madhu Priya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Srinivasa Reddy, Nirmala Nayak, Imran Ahmed, Licto Thomas, Arindam Mukhopadhyay, Saral Thangam

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00014.4         Access: Open Access Read More

Author(s): N. Raghavendra Babu, Y. Padmavathi, S. Priyanka, P. Ravi Kumar

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00008.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan R. Vakhariya, Swati Talokar, Archana R. Dhole, S.K. Mohite, C.S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohini S. Koli, Aslam S. Patel, Kamlesh N. Chaudhari, Khushbu R. Patil

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00042.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Vedantika Das, Ashwini Sambherao, Saroj Gajare, Amar Zalte, R. B. Saudagar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishal V. Bilaskar, Indrajeet S. Patil, Omkar A. Patil, Srinivas K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00013.3         Access: Open Access Read More

Author(s): . Mayur S. Jain, Shashikant D. Barhate, Bhushan P. Gayakwad

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00011.X         Access: Open Access Read More

Author(s): S. J. Daharwal, Rajendra K. Jangade, Veena Devi Thakur , Bhanu Pratap Sahu

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 

Popular Articles


Recent Articles
Tags