Author(s): Bairwa Ranjan, Jain Honey, Shrivastav Birendra

Email(s): honey27jul@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Bairwa Ranjan*, Jain Honey, Shrivastav Birendra
School of Pharmaceutical Sciences , Jaipur National University , Jaipur
*Corresponding Author honey27jul@gmail.com

Published In:   Volume - 2,      Issue - 3,     Year - 2012


Cite this article:
Bairwa Ranjan, Jain Honey, Shrivastav Birendra. Standardization and phytochemical investigation of Berberis aristata. Asian J. Pharm. Ana. 2(3): July-Sept. 2012; Page 81-84.
Recomonded Articles:

Author(s): Mayur N. Ghotkar, Shubham S. Kharade, Rushikesh S. Chavan, Ranjit S. Jadhav, Nisha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00033.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Shobha Rani G, Lohita M, Jaya Preethi P, Madhavi R, Sunisitha B, Mounika D

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Samer Housheh, Saleh Trefi, M. Fawaz Chehna

DOI: 10.5958/2231-5675.2017.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Hamid Khan, Mushir Ali, Alka Ahuja, Javed Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan R. Vakhariya, Swati Talokar, Archana R. Dhole, S.K. Mohite, C.S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5675.2016.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Bairwa Ranjan, Jain Honey, Shrivastav Birendra

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Selvakumar, Devi Kaniakumari, V. Loganathan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Omkar A. Patil, Indrajeet S. Patil, Ganesh B. Vambhurkar, Dheeraj S. Randive, Mangesh A. Bhutkar, Srinivas K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00023.6         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Navya krishna, Mukesh Mohite T.

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00007.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Dibyajyoti Saha, Mayukh Jana, Supradip Mandal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Prashanthi. Y, Tentu Nageswara Rao, Yellapu Srinivas

DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00038.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Josphine A., Senthilkumar G. , Madhanraj P, Panneerselvam A.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shom Prakash Kushwaha, Sunil Kumar Rawat, Pavan Kumar, Abhishek , Kishu Tripathi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dibyajyoti Saha, Ankit Tamrakar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli Venkateshwarlu, Manoranjan Sabath, G. Venugopal, M. Sravanprasad, Somsubhra Ghosh, Sama Bharathbhushanreddy

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Analysis (AJPA) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical analysis...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5675 

Popular Articles


Recent Articles
Tags